ANUNȚ PRELUNGIRE NR.1/2019 A SESIUNII NR.2/2019 MĂSURA M2/1B – „COOPERARE”

APEL DE SELECȚIE

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI

ANUNŢĂ PRIMA PRELUNGIRE ÎN PERIOADA 29.11.2019-29.12.2019

A SESIUNII A DOUA DE CERERI DE PROIECTE DIN 2019 PENTRU MĂSURA

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE: 29.10.2019

DATA PRIMEI PRELUNGIRI A APELULUI DE SELECȚIE: 29.11.2019

M2/1B – „COOPERAREA ÎN SCOPUL CREĂRII DE FORME ASOCIATIVE, REȚELE ȘI CLUSTERE, GRUPURI

               OPERAȚIONALE PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR RURALE

Beneficiari eligibili:

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE format din minim doi parteneri şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos:

  • Fermieri, cooperative, grupuri de producători;
  • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
  • Organizații neguvernamentale;
  • Consilii locale;
  • Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică;

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).

Pentru înființarea de grupuri operaționale, este obligatoriu ca una dintre entitățile parteneriatului să aibe obiectul de activitate în domeniul cercetării.

Beneficiari indirecți (grup țintă):

  • Populația locală;
  • Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, turismului și alimentației publice, sănătate, educație etc.;

FONDURI DISPONIBILE: 140.397,00 €

SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ PENTRU UN PROIECT: 46.000,00 €

DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR: 29.11.2019

Locul unde se pot depune proiectele: Biroul GAL Valea Izei-Moisei, din localitatea Moisei, str. Principală, nr. 1300 în incinta Primăriei, etajul 2, în intervalul orar 09:00      14:00 de luni până vineri.

Datele de contact al GAL VI-M, unde solicitanții pot obține informații detaliate:

               ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI

               Comuna Moisei, str. Principală, nr. 1300, etaj 2 (în incinta Primăriei)

               Cod de inregistrare fiscal (C.I.F.): 33340238 / 02.07.2014

               Decizia de autorizare MADR Nr. 116 / 15.09.2016

               Președinte/ Manager      Gheorghe Motoc      0743 088 215

               Expert Evaluator I           Sanda Danci            0743 088 629

               Expert Evaluator II          Vlad Motoc               0745 283 950

               Resp. Financiar              Sergiu Ștețcu            0752 149 556 

               Luni       Vineri, 09:00       19:00

               office@galvaleaizeimoisei.ro

                galvaleaizeimoisei@yahoo.ro

                www.galvaleaizeimoisei.ro

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat și publicat pe site-ul:

www.galvaleaizeimoisei.ro la secțiunea „GHIDURI 2019 – NOI”       „Măsura 2/1B Cooperare       Varianta Finală” și disponibile pe suport tipărit la sediul GAL Valea Izei-Moisei.

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Măsura 19 „Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”,

sub-Măsura 19.4,

    Acord cadru de finanțare Nr. C 1940 0116 01 16 6 26 75506 / 15.12.2016,

Contract de finanțare subsecvent NR. 1 Nr. C 1940 1116 01 16 6 26 75506 / 15.12.2016.

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Adaugă comentariu

Vrei un site ?

Realizam webSite-uri si Magazine Online

ClickWEB.ro