ANUNȚ LANSARE SESIUNEA NR.4/2019 MĂSURA M6/6A – „ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”

APEL DE SELECȚIE

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI

ANUNŢĂ LANSAREA ÎN PERIOADA 17.10.2019 – 17.11.2019

A SESIUNII A PATRA DE CERERI DE PROIECTE DIN 2019 PENTRU MĂSURA

M6/6A – „ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE: 17.10.2019

Beneficiari eligibili:

Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin practicarea unor activități neagricole, precum și microîntreprinderile, întreprinderile mici și persoanele fizice din zone rurale (Start-up) – art 19. alin. 1, litera a, punctul ii;

  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia;
  • Persoanele fizice – fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își propun activități non-agricole;

Beneficiari indirecţi:

  • Populația din teritoriu și din regiune;

Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă;

FONDURI DISPONIBILE: 60.000,00 €

SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ PENTRU UN PROIECT: 60.000,00 €

DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR: 17.11.2019

Locul unde se pot depune proiectele: Biroul GAL Valea Izei-Moisei, din localitatea Moisei, str. Principală, nr. 1300 în incinta Primăriei, etajul 2, în intervalul orar 09:00      17:00 de luni până vineri.

Datele de contact al GAL VI-M, unde solicitanții pot obține informații detaliate:

               ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI

               Comuna Moisei, str. Principală, nr. 1300, etaj 2 (în incinta Primăriei)

               Cod de inregistrare fiscal (C.I.F.): 33340238 / 02.07.2014

               Decizia de autorizare MADR Nr. 116 / 15.09.2016

               Președinte/ Manager      Gheorghe Motoc      0743 088 215

               Expert Evaluator I           Sanda Danci            0743 088 629

               Expert Evaluator II          Vlad Motoc               0745 283 950

               Resp. Financiar              Sergiu Ștețcu            0752 149 556 

               Luni       Vineri, 09:00       19:00

               office@galvaleaizeimoisei.ro

                galvaleaizeimoisei@yahoo.ro

                www.galvaleaizeimoisei.ro

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat și publicat pe site-ul:

www.galvaleaizeimoisei.ro la secțiunea „GHIDURI 2019 – NOI”       „Măsura 6/6A Activități Neagricole       Varianta Finală” și disponibile pe suport tipărit la sediul GAL Valea Izei-Moisei.

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Măsura 19 „Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”,

sub-Măsura 19.4,

    Acord cadru de finanțare Nr. C 1940 0116 01 16 6 26 75506 / 15.12.2016,

Contract de finanțare subsecvent NR. 1 Nr. C 1940 1116 01 16 6 26 75506 / 15.12.2016.

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Adaugă comentariu

Vrei un site ?

Realizam webSite-uri si Magazine Online

ClickWEB.ro